23 februari 2013

När regissören säger ”låt som dig själv”…

”Alltså, vi skulle vilja att du lät som dig själv, liksom…” Några gånger varje år får jag den regiinstruktionen.

Och då läser jag som jag faktiskt låter ”civilt”, alltså inte som erfaren speakerröst. Utan som personen Ola.
Det blir aldrig godkänt.
Därför kunden vill ju egentligen inte att jag ska låta som jag. Snarare ”avspänt”, ”vardagligt” , ”inte som en vanlig speakerröst” osv….

Jag har lärt mig är att det som regissören tycker låter ”som du själv” aldrig är exakt samma sak som min åsikt. Däremot kan han/hon ha en konkret idé om hur det faktiskt ska låta. Därför är det bättre att kanske spela upp något som regissören tycker är bra.
Eller ännu hellre – varför inte bjuda in mig att delvis delta i processen? Eftersom jag gör flera speakerjobb i veckan så har jag hört en hel del genom mina år, och jag vet ofta vad regissörer brukar fastna för.

De bästa resultaten av en speakerinspelning, enligt min erfarenhet, brukar komma när regissören har en idé om hur slutresultatet ska bli, men han/hon inte vet exakt vägen dig.
Alla sätt är bra utom de…