Radioreklam

Röstcoachen: ”Våga släppa ut magen och gäspa!”

– De röster vi tycker om är nästan alltid rika på deltoner, alltså att röstens klang har ett djup och en bredd. Det säger EwaMaria Roos som är speakerröst, logonom och röstcoach. Hon hjälper människor att kommunicera bättre – både med rösten men också med kroppsspråket. EwaMaria Roos arbetar som coach för få speakerröster, chefer, […]